SZUKAJ w serwisie
dodaj do ulubionych    ustaw jako startową    mapa strony


LOGOWANIE
Użytkownik:

Hasło:
Ważne informacjePowiatowy Urząd Pracy w Końskich informuje, że z dniem 14.04.2014r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o zawarcie umowy o organizację stażu  z powodu wyczerpania środków finansowych Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczonych na realizację staży.

---------------------------------------------------------------------------------

II KONECKIE TARGI PRACY


Powiatowy Urząd Pracy w Końskich zaprasza
pracodawców oraz instytucje zajmujące się problematyką rynku pracy
do udziału w Targach Pracy, które odbędą się
29 kwietnia 2014 roku w godzinach od 9.30 do 12.00
w Zespole Szkół  Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich
przy ul. Stanisława Staszica 5
.

Udział w targach jest bezpłatny, wystawcom zapewniamy:
- miejsce na stoisko wystawiennicze,     
- możliwość dotarcia ze swoją ofertą do mieszkańców powiatu koneckiego,
- pozyskania do pracy osób które szukają zatrudnienia lub osób planujących
   zmianę miejsca pracy.   

Aby uzyskać więcej informacji o Targach Pracy kliknij poniższy link: 

http://pup.konskie.pl/data/Cms_files/601_targi.pdf
Aby pobrać deklarację uczestnictwa kliknij poniższy link:

http://pup.konskie.pl/data/Cms_files/602_deklaracja.pdf----------------------------------------------------------------------------------------W związku z realizacją programu „JUNIOR” – program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych” Powiatowy Urząd Pracy w Końskich ogłasza od dnia 01.04.2014r. nabór wniosków
na staż.


Założenia programu:
1. Liczba miejsc staży: 10 miejsc staży na okres do 6 miesięcy.
2. Uczestnikami programu mogą być osoby bezrobotne niepełnosprawne
    z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w wieku
    do 25 roku życia lub w przypadku osób, które ukończyły szkołę wyższą
    do 27 roku życia, które mogą być skierowane na staż zgodnie
    z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji
    i zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2013r.,
    poz. 674 z późn, zm.
3. Uczestnikom programu przysługuje:
    - stypendium stażowe (finansowane z Funduszu Pracy)
    - świadczenie na rehabilitację zawodową (finansowane z PFRON)
4. Organizatorem stażu może być pracodawca – należy przez to rozumieć
    jednostkę organizacyjną, w tym nieposiadającą osobowości prawnej,
    a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudniają one pracowników.
5. Wymagane jest zobowiązanie organizatora do zatrudnienia po zakończeniu
    stażu na okres: od 1 miesiąca do 3 miesięcy.
6. Organizatorowi  stażu przysługuje premia (finansowana z PFRON)
7. Wniosek o zawarcie umowy o organizacje stażu wraz z programem stażu
    jest dostępny do pobrania ze strony www.pup.konskie.pl----------------------------------------------------------------------------------------Powiatowy Urząd w Końskich informuje, że od dnia 17.02.2014r. nabór wniosków:

- na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
-
refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
  dla skierowanego bezrobotnego,

adresowany jest wyłącznie do osób bezrobotnych:
- do 25 roku życia, które nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu,

  a od momentu ich zarejestrowania w PUP nie minęły 4 miesiące,

- powyżej 50 roku życia,
-
posiadających aktualny orzeczony stopień niepełnosprawności.

 

----------------------------------------------------------------------------------------

 

Powiatowy Urząd w Końskich informuje, że od dnia 06.02.2014r. prowadzi wyłącznie nabór wniosków na organizację staży oraz prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych:
- do 25 roku życia, które nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu,

  a od momentu ich zarejestrowania w PUP nie minęły 4 miesiące,
-
powyżej 50 roku życia,

- posiadających aktualny orzeczony stopień niepełnosprawności
,
-
które utraciły
zatrudnienie w instytucjach sektora oświaty przed 1 stycznia   

  2013r.Aktualności

2014.02.26


Wyślij PIT-a przez internet

Urząd Skarbowy w Końskich zachęca wszystkich podatników
do składania drogą elektroniczną zeznań podatkowych za 2013r.

Więcej informacji można uzyskać na stronach internetowych:
http://e-deklaracje.gov.pl
oraz
http://www.szybkipit.pl


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Powiatowy Urząd Pracy w Końskich w 2014r. kontynuuje realizację projektu systemowego w ramach Poddziałania 6.1.3 POKL.

Aby uzyskać więcej informacji kliknij poniższy link:
http://pup.konskie.pl/data/Cms_files/578_real_pr_sys_2014 .pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------

Godziny urzędowania:
7.30 - 15.30

Godziny przyjmowania interesantów:
7.45 - 15.15

Rejestr instytucji szkoleniowych

Standardy i szkolenia
Made 2005 by Maximum Multimedia