SZUKAJ w serwisie
dodaj do ulubionych    ustaw jako startową    mapa strony


LOGOWANIE
Użytkownik:

Hasło:
Ważne informacje

INFORMACJA

                             III KONECKIE TARGI PRACY

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich serdecznie zaprasza pracodawców oraz osoby bezrobotne i poszukujące pracy do  udziału w III Koneckich Targach Pracy które odbędą się 20.05.2015 roku w godzinach od 10.00 do 13.00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich przy ul. Staszica 5.

Pracodawcy oraz instytucje zajmujące się problematyką rynku pracy zainteresowane udziałem w targach proszone są o wypełnienie deklaracji uczestnictwa oraz przesłanie jej na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Końskich, ul. Staszica 2, 26-200 Końskie, złożenie osobiście w pok. nr 14, lub przesłanie drogą elektroniczną na e-mail: kiko@praca.gov.pl .

 

Udział w targach pracy jest bezpłatny.

 

Deklaracja uczestnictwa do pobrania:

http://pup.konskie.pl/data/Cms_files/921_deklaracja.doc

Kontakt w sprawie Targów Pracy: 

- Tadeusz Jurga – Pośrednik pracy-doradca klienta, pok. nr 14,

- Artur Ziółkowski – Pośrednik pracy-doradca klienta, pok. nr 14.

 telefon kontaktowy 41 372 23 14, 41 372 63 63, wew. 202.

 

_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

 

Przedłużenie naboru wniosków w ramach POWER :
 
_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 

Rozpoczęcie procedur wdrażania POWER w PUP Końskie :

http://pup.konskie.pl/index.php?IDArtykulu=222

_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

 

UWAGA

 

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich w dniach od 23-27 lutego
2015r. uruchamia nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Aktualnie urząd posiada środki na doposażenie 20 stanowisk pracy. W przypadku dużej ilości wniosków urząd zastrzega sobie możliwość ukończenie naboru wniosków przed upływem wskazanego terminu.

Kwota na utworzenie 1 stanowiska pracy wynosi max . 20.000 zł.

Analizie będą podlegały jedynie wnioski spełniające wymogi formalno- prawne.

Wnioski, kryteria i procedury dostępne są w siedzibie PUP (Końskie, ul. Staszica 2, pokój nr 15 oraz w Filii Stąporków,  ul. Piłsudskiego 132 A, pokój Nr 3  oraz na stronie PUP www. pup.konskie.pl w zakładce-Wnioski i kryteria realizacji poszczególnych form aktywizacji w 2015 roku.

     _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich informuje, że wstrzymuje realizację wniosków o organizację:  staży, prac interwencyjnych oraz bonów na zasiedlenie. Liczba złożonych wniosków przewyższa limit przyznanych środków z Funduszu Pracy (algorytm) na poszczególne formy aktywizacji.

 

Kolejna realizacja wniosków na w/w formy przewidziana jest w miesiącu marcu 2015r. po otrzymaniu środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu POWER.

_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich zaprasza pracodawców z terenu powiatu koneckiego do składania wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.

Zasady realizacji działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2015 roku- http://pup.konskie.pl/data/Cms_files/738_Zasady.doc

Wniosek o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców- http://pup.konskie.pl/data/Cms_files/740_wniosek.doc

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis -http://pup.konskie.pl/data/Cms_files/742_Formularz.doc

UOKiK- http://www.uokik.gov.pl/pomoc_publiczna.php

KFS ulotka informacyjna MPiPS- http://psz.praca.gov.pl/documents/10828/1141949/MPiPS_ulotka_KFS-2014_druk.pdf?version=1.0&t=1420641925860

Rozporządzenie MPiPS w sprawie przyznawania środków z KFS- http://pup.konskie.pl/data/Cms_files/679_dz.pdf

 _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

INFORMACJA O ŚRODKACH NA AKTYWIZACJĘ ZAWODOWĄ OSÓB BEZROBOTNYCH W POWIECIE KONECKIM W 2015 ROKU

       Limit środków na 2015 rok:
  •  6.018.200 zł na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, w ramach algorytmu

  • 4.248.500 zł na realizację projektów pozakonkursowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

  • 2.392.500 zł na realizację projektów pozakonkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego

 

Więcej informacji można uzyskać klikając poniższy link:

http://pup.konskie.pl/data/Cms_files/718_srodki.docx

 _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

Zakończenie realizacji projektu systemowego

„ Euroszansa – program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych z powiatu koneckiego”

współfinansowanego środkami Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

realizowanego w latach 2008 - 2014.

 
Więcej informacji można uzyskać klikając poniższy link:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

U W A G A

zmiana miejsca wypłaty świadczeń

dla bezrobotnych w 2015 r.

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich informuje, że z dniem 01.01.2015r. nastąpi zmiana miejsca wypłaty świadczeń dla bezrobotnych w następujących gminach:

 

 1.Gmina Fałków 

 

od dnia 01.01.2015r. wypłata świadczeń w Urzędzie Pocztowym w Fałkowie

 

 

2.Gmina Ruda Maleniecka 

 

od dnia 01.01.2015r. wypłata świadczeń w Urzędzie Pocztowym w Rudzie Malenieckiej

 

Szczegółowe  harmonogramy  wypłat  świadczeń  dla bezrobotnych w poszczególnych gminach, zamieszczone zostaną na tablicach ogłoszeń w PUP w Końskich, odpowiednio w miejscach wypłat świadczeń oraz na stronie internetowej urzędu.

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

Informacja przekazana przez Bank Gospodarstwa Krajowego w sprawie uruchomienia programu pożyczkowego "Pierwszy Biznes - Wsparcie w starcie II " . Lista wybranych pośredników finansowych oraz szczegółowe zasady udzielania pożyczek znajdują się na stronach : http://www.bgk.com.pl/wws.

 

Więcej informacji można uzyskać klikając poniższy link:

http://pup.konskie.pl/data/Cms_files/695_skanowanie0001.pdf

   Aktualności

2014.02.26


Powiatowy Urząd Pracy w Końskich w 2014r. kontynuuje realizację projektu systemowego w ramach Poddziałania 6.1.3 POKL.

Aby uzyskać więcej informacji kliknij poniższy link:
http://pup.konskie.pl/data/Cms_files/578_real_pr_sys_2014 .pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------

Godziny urzędowania:
7.30 - 15.30

Godziny przyjmowania interesantów:
7.45 - 15.15

Rejestr instytucji szkoleniowych

Standardy i szkolenia
Made 2005 by Maximum Multimedia