SZUKAJ w serwisie
dodaj do ulubionych    ustaw jako startową    mapa strony


LOGOWANIE
Użytkownik:

Hasło:
Ważne informacje

INFORMACJA

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich informuje, że w dalszym ciągu prowadzony jest nabór wniosków w ramach PO WER.

Szczegóły w załączniku:

http://pup.konskie.pl/data/Cms_files/940_Informacja%20PO%20WER.pdf               

_ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Powiatowy Urząd Pracy w Końskich informuje o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.

Więcej informacji w załącznikach:
Ogłoszenie:

http://pup.konskie.ibip.pl/public/?id=178004
Formularz zgłoszeniowy:

http://pup.konskie.ibip.pl/public/?id=178005
Formularz zgłoszeniowy w formie edytowalnej:

http://pup.konskie.ibip.pl/public/?id=178006

 _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


PUP w Końskich ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie integracji i reintegracji osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej uczestniczących w PAI.
 
Dokumentacja dotycząca otwartego konkursu do pobrania: 
 _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 
Gwarancje dla młodzieży
  

Uprzejmie informujemy, że pod adresem http://gdm.praca.gov.pl/  uruchomiona została strona internetowa "Gwarancje dla młodzieży", w ramach której publikowane są informacje dotyczące: 

  • programu "Gwarancje dla młodzieży" - opis programu, dane statystyczne związane z realizacją programu oraz dokumenty programowe,  
  • oferty dla młodzieży - pogrupowanej w trzy bloki tematyczne: rozpocznij pracę lub podejmij działalność gospodarczą, podnieś kompetencje zawodowe, skorzystaj z aktywizacji w ramach projektów,  
  • realizatorów programu - zadań realizowanych w ramach programu przez: MPiPS, MIR, Urzędy Pracy, Ochotnicze Hufce Pracy, Partnerów Rynku Pracy, Bank Gospodarstwa Krajowego.  

Strona "Gwarancje dla młodzieży" grupuje informacje o ofercie dla młodzieży realizowanej i finansowanej z różnych źródeł - zarówno Funduszu Pracy, jak i środków UE (w ramach konkursów realizowanych centralnie przez MPiPS i regionalne przez Wojewódzkie Urzędy Pracy w ramach Programu Operacyjnego i Ochotnicze Hufce Pracy). Strona zawiera również informacje istotne dla podmiotów, które zaangażowane będą w realizację projektów. Oprócz treści centralnych na stronie zamieszczono przekierowania do Wojewódzkich Urzędów Pracy i innych podmiotów zaangażowanych w realizację programu. 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

Rozpoczęcie procedur wdrażania POWER w PUP Końskie :

http://pup.konskie.pl/index.php?IDArtykulu=222

_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    

 

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich zaprasza pracodawców z terenu powiatu koneckiego do składania wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. 

Zasady realizacji działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2015 roku- http://pup.konskie.pl/data/Cms_files/738_Zasady.doc 

Wniosek o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców- http://pup.konskie.pl/data/Cms_files/740_wniosek.doc 

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis -http://pup.konskie.pl/data/Cms_files/742_Formularz.doc 

UOKiK- http://www.uokik.gov.pl/pomoc_publiczna.php 

KFS ulotka informacyjna MPiPS- http://psz.praca.gov.pl/documents/10828/1141949/MPiPS_ulotka_KFS-2014_druk.pdf?version=1.0&t=1420641925860 

Rozporządzenie MPiPS w sprawie przyznawania środków z KFS- http://pup.konskie.pl/data/Cms_files/679_dz.pdf

_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

   

INFORMACJA O ŚRODKACH NA AKTYWIZACJĘ ZAWODOWĄ OSÓB BEZROBOTNYCH W POWIECIE KONECKIM W 2015 ROKU 

       Limit środków na 2015 rok:   

  •  6.018.200 zł na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, w ramach algorytmu 
  • 4.248.500 zł na realizację projektów pozakonkursowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  
  • 2.392.500 zł na realizację projektów pozakonkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 

Więcej informacji można uzyskać klikając poniższy link: 

http://pup.konskie.pl/data/Cms_files/718_srodki.docx

 

 _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

  

Zakończenie realizacji projektu systemowego

 

„ Euroszansa – program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych z powiatu koneckiego”

współfinansowanego środkami Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

realizowanego w latach 2008 - 2014.

  

Więcej informacji można uzyskać klikając poniższy link: 

http://pup.konskie.pl/data/Cms_files/706_euroszansa%20%202008-2014.doc

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

  

U W A G A

 

zmiana miejsca wypłaty świadczeń  

dla bezrobotnych w 2015 r.

   

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich informuje, że z dniem 01.01.2015r. nastąpi zmiana miejsca wypłaty świadczeń dla bezrobotnych w następujących gminach:

 

 

 1.Gmina Fałków  

od dnia 01.01.2015r. wypłata świadczeń w Urzędzie Pocztowym w Fałkowie

  

2.Gmina Ruda Maleniecka  

od dnia 01.01.2015r. wypłata świadczeń w Urzędzie Pocztowym w Rudzie Malenieckiej

   

Szczegółowe  harmonogramy  wypłat  świadczeń  dla bezrobotnych w poszczególnych gminach, zamieszczone zostaną na tablicach ogłoszeń w PUP w Końskich, odpowiednio w miejscach wypłat świadczeń oraz na stronie internetowej urzędu. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

  

Informacja przekazana przez Bank Gospodarstwa Krajowego w sprawie uruchomienia programu pożyczkowego "Pierwszy Biznes - Wsparcie w starcie II " . Lista wybranych pośredników finansowych oraz szczegółowe zasady udzielania pożyczek znajdują się na stronach : http://www.bgk.com.pl/wws.

  

Więcej informacji można uzyskać klikając poniższy link: 

http://pup.konskie.pl/data/Cms_files/695_skanowanie0001.pdf

 

 

 Aktualności

2015.05.13Godziny urzędowania:
7.30 - 15.30

Godziny przyjmowania interesantów:
7.45 - 15.15

Rejestr instytucji szkoleniowych

Standardy i szkolenia
Made 2005 by Maximum Multimedia