SZUKAJ w serwisie
dodaj do ulubionych    ustaw jako startową    mapa strony


LOGOWANIE
Użytkownik:

Hasło:
Ważne informacje 

Informujemy, iż od dnia 1 sierpnia 2014 roku obsługa osób na litery H,Ł odbywać się będzie w pokoju 29, nr. tel. 41-372-6363 wew.213

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich informuje,

że w dniu 22.07.2014 r. został zakończony nabór na kurs

„Opiekun/ka osób starszych i niepełnosprawnych”

 

w ramach projektu „Przystanek praca”

 

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Projekt realizowany na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach

pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich zaprasza

 

pracodawców do współpracy  
w zakresie organizacji
 sześciomiesięcznych staży
z gwarancją trzymiesięcznego zatrudnienia

dla uczestniczek/ów szkoleń:

  • Sprzedawca/czyni,

  • Magazynier/ka z uprawnieniami
    do obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym,

  • Kucharz/rka, 

w ramach projektu „Przystanek praca” 

 

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Projekt realizowany na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy
w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej

2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

 

 

Kontakt: 41 372 63 63 (wewn. 202, 210, 211).

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich informuje,

że w dniu 22.07.2014 r. rozpoczyna nabór na kurs

 

Opiekun/ka osób starszych i niepełnosprawnych

 

w ramach projektu „Przystanek praca”

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Projekt realizowany na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy
w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej

2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

Szczegółowe informacje można zobaczyć klikając poniższy link- http://pup.konskie.pl/data/Cms_files/639_opiekunka.pdf

Aktualny regulamin można zobaczyć klikając poniższy link- http://pup.konskie.pl/data/Cms_files/613_regulamin%20po%20zmianie%20z%2027%2005%202014%20r%20%20(4).doc

Aktualny kwestionariusz rekrutacyjny można zobaczyć klikając poniższy link- http://pup.konskie.pl/data/Cms_files/614_kwestionariusz%20rekrutacyjny%20-%20PO%20ZMIANIE%20(6).doc

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA 

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich informuje, że pozyskał środki rezerwy Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla: 

 1.osób bezrobotnych do 30 roku życia, w tym:  

  • bony szkoleniowe,

  • bony stażowe,

  • bony zatrudnieniowe,

  • bony na zasiedlenie;

 

2.osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia, w tym: 

  • dofinansowanie wynagrodzenia zatrudnionego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia.  

 

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy 

do współpracy zainteresowanych pracodawców

 oraz osoby bezrobotne.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich informuje,

że w dniu 26.06.2014 r. został zakończony nabór na kurs

 

„Kucharz/rka” 

 

w ramach projektu „Przystanek praca” 

 

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

  

Projekt realizowany na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej

2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  

 

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich informuje,

że w dniu 26.06.2014 r. rozpoczyna nabór na kurs

 

Kucharz/rka

 

w ramach projektu „Przystanek praca” 

 

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Projekt realizowany na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej

2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

 

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

 

Szczegółowe informacje można zobaczyć klikając poniższy link- http://pup.konskie.pl/data/Cms_files/635_kucharz.pdf

Aktualny regulamin można zobaczyć klikając poniższy link- http://pup.konskie.pl/data/Cms_files/613_regulamin%20po%20zmianie%20z%2027%2005%202014%20r%20%20(4).doc

Aktualny kwestionariusz rekrutacyjny można zobaczyć klikając poniższy link- http://pup.konskie.pl/data/Cms_files/614_kwestionariusz%20rekrutacyjny%20-%20PO%20ZMIANIE%20(6).doc

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informujemy, że w związku z przyjętą nowelizacją Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zostały wprowadzone NOWE FORMY POMOCY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ORAZ INSTRUMENTY WSPIERAJĄCE PRACODAWCÓW.

Poniżej zamieszczamy wykaz NOWYCH FORM z możliwością zapoznania się z podstawowymi informacjami na ich temat: 

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich informuje,

że w dniu 12.06.2014 r. został zakończony nabór na kurs

 

„Magazynier/ka
z uprawnieniami do obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym”

 

w ramach projektu „Przystanek praca”

  

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Projekt realizowany na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej

2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

 

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  

Uwaga

  

Powiatowy Urząd Pacy w Końskich informuje że w związki ze zmianami wynikającymi z nowelizacji ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2013r poz.674 z późn.zm).  dla wszystkich osób bezrobotnych zostaną określone profile pomocy, wynikające z wyżej wymienionych przepisów.

  

Szczegółowe informacje można uzyskać w zakładce Profil pomocy lub klikając w poniższy link-

http://pup.konskie.pl/index.php?IDArtykulu=182

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA!!!

  

ZMIANA REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

W PROJEKCIE „PRZYSTANEK PRACA” Z DNIA 27 MAJA 2014

ROKU W ZWIĄZKU Z PRZYJĘTĄ NOWELIZACJĄ USTAWY

O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY. 

   

Aktualny regulamin można zobaczyć klikając poniższy link-

http://pup.konskie.pl/data/Cms_files/613_regulamin%20po%20zmianie%20z%2027%2005%202014%20r%20%20(4).doc

Aktualny kwestionariusz rekrutacyjny można zobaczyć klikając poniższy link-

http://pup.konskie.pl/data/Cms_files/614_kwestionariusz%20rekrutacyjny%20-%20PO%20ZMIANIE%20(6).doc

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich informuje,że z dniem 28.05.2014 r.

 

- wnioski o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej nie będą przyjmowane z powodu wyczerpaniem limitu środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego przyznanych na rok 2014.

 

- w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy przyjmowane będą jedynie wnioski na tworzenie miejsca pracy dla osób do 25 roku życia.

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich informuje iż, od dnia 27.05.2014 roku ulegają zmianie stanowiska obsługi osób bezrobotnych.

PUP Końskie- http://pup.konskie.pl/data/Cms_files/611_PUP%20Konskie.pdf

PUP Filia Stąporków-http://pup.konskie.pl/data/Cms_files/612_Filia%20w%20Staporkowie.pdf

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt „PRZYSTANEK PRACA“ jest współfinansowany przez

Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

  Projekt realizowany na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej

2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich informuje,

że w dniu 19.05.2014r.został zakończony nabór na kurs „Sprzedawca/czyni”

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kolejny projekt w PUP Końskie

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich rozpoczyna realizację projektu:

 

„PRZYSTANEK PRACA”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

realizowany w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

OKRES REALIZACJI PROJEKTU – MAJ 2014 – CZERWIEC 2015

CEL PROJEKTU: ułatwienie dostępu do zatrudnienia 70 osobom bezrobotnym w szczególnej sytuacji na rynku pracy – mieszkańcom powiatu koneckiego zarejestrowanym w PUP Końskie (42 kobiety/28 mężczyzn) do 30.06.2015 r. 

 Szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektu w zakładce 

-Europejski Fundusz Społeczny - http://pup.konskie.pl/index.php?IDArtykulu=171 

-Poddziałanie 6.1.1 Przystanek praca - ulotka http://pup.konskie.pl/data/Cms_files/608_ulotka.pdf

-Poddziałanie 6.1.1 Przystanek praca - Regulamin rekrutacji i  uczestnictwa w projekcie http://pup.konskie.pl/data/Cms_files/609_regulamin.pdf

-Poddziałanie 6.1.1 Przystanek praca - Kwestionariusz rekrutacyjny http://pup.konskie.pl/data/Cms_files/610_kwestionariusz%20rekrutacyjny%20-.pdf 

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

II POWIATOWE TARGI PRACY
 

W dniu 29 kwietnia 2014 roku odbyły się II Powiatowe Targi Pracy powiatu koneckiego. 

Zdjęcia z II Powiatowych Targów Pracy można obejrzeć klikając poniższy link: 

http://pup.konskie.pl/index.php?IDArtykulu=177

 

 


Aktualności

2014.02.26


Powiatowy Urząd Pracy w Końskich w 2014r. kontynuuje realizację projektu systemowego w ramach Poddziałania 6.1.3 POKL.

Aby uzyskać więcej informacji kliknij poniższy link:
http://pup.konskie.pl/data/Cms_files/578_real_pr_sys_2014 .pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------

Godziny urzędowania:
7.30 - 15.30

Godziny przyjmowania interesantów:
7.45 - 15.15

Rejestr instytucji szkoleniowych

Standardy i szkolenia
Made 2005 by Maximum Multimedia